Info & boekingen

Repertoire
Het repertoire van Bel Canto bestaat uit bekende Opera en Operette melodieŽn, Napolitaanse, Franse en Duitse liederen. De bekende klassieke werken dus.
In overleg met u kunnen wij echter een aangepast programma maken. Bijvoorbeeld een Kerst-programma of een programma met een bepaald thema.

Ook verlenen onze solisten medewerking aan het optreden van koren en nemen zij gastrollen voor hun rekening in andere producties.

Tijd

In principe treden we ieder moment van de dag en week op. Op de middag en de avond. Ook op de zondagmiddagconcerten zijn wij graag geziene gasten.
Ons optreden duurt meestal twee maal 3 kwartier, met een pauze van ongeveer een kwartier.

Kosten

De onkostenvergoeding voor een optreden van de groep bedraagt uitsluitend voor Zorginstellingen Ä 300,00.
Voor andere organisaties geldt een hoger tarief.
De onkosten dienen direct na het optreden contant te worden betaald of vooraf overgemaakt te worden op onze rekening bij de RABO-bank te Bodegraven, nr. 36.35.69.790 t.n.v. onze stichting.

Belasting en sociale wetten

Daar onze stichting geen loon uitkeert, maar slechts onkosten vergoedt, zijn deze kosten niet belastbaar. Dat houdt in dat wij geen "Gageverklaring" afgeven/invullen.
Voor uw administratie ontvangt u een kopie van een zogenaamde "inhoudingsplichtigenverklaring", die door de Belastingdienst aan ons is verleend.

Faciliteiten

Wij hebben graag de beschikking over een kleedruimte, tafeltje met 5 stoelen bij het podium en een karaf water met 5 glazen en een (gestemde) piano. Verder een microfoon voor aankondiging.

Promotie

Ongeveer 14 dagen voor ons optreden zenden wij u een 4-tal posters op A3 formaat voor de aankondiging.
Voor aanvang van het optreden ontvangt iedere toehoorder een programma.

Wilt u Bel Canto boeken voor een optreden, dan kunt u hier een email verzenden.
Vermeldt hierbij duidelijk uw naam, instelling, gewenste datums en evt. andere wensen.
Wij nemen dan z.s.m contact met u op.

optreden boeken                CD Castelli in Aria   

Groots opera concert op 22 april in de Wiericker Schans te Bodegraven!