Album informatie

Naast de muziek en de liederen die ten gehore worden gebracht,
kunt u van alle liederen de 'ware' boodschap lezen.
Vele liederen zijn in het Italiaans en hebben vaak een achterliggende
boodschap. Andries is van mening dat je een lied pas kunt zingen, wanneer
je weet waar je over zingt. Pas dan kun je je inleven en je emotie er in tonen.
Dit geldt natuurlijk ook voor de luisteraar, vandaar deze verhalen toegevoegd
bij deze cd.

"Castelli in Aria" - Luchtkastelen